IT podpora

Při používání počítače se může stát, že počítač nedělá to, co si přejete. Tak jako my jsme „jen“ lidé, tak i počítače jsou „jen“ stroje. Proto se někdy stává, že počítač nepracuje jak by měl a je tak potřeba odbornější zásah, aby se daná situace vyřešila.

V takových případech je lepší, když člověk zná historii příslušného počítače a je obeznámen se všemi okolnostmi. Tedy především jaké je zařazení počítače v síti, které programy se zde používají a jestli poruše nepředcházelo nějaké zvláštní chování. V některých případech mohou problémy nastat i po instalaci programů, nebo jejich aktualizací (včetně aktualizací Microsoft Windows).

IT podpora (chybové hlášení #1)IT podpora (chybové hlášení #2)

Nabízím jak jednorázové zásahy a řešení individuálních problémů s počítači, tak i dlouhodobou spolupráci a IT podporu. V případě dlouhodobé spolupráce jsou problémy zpravidla vyřešeny mnohem rychleji. Je to dáno právě tím, že se člověk již orientuje v dané situaci a struktuře počítačové sítě. Také již má jisté znalosti a je obeznámen s historií počítačů na pracovišti.

Takováto IT podpora nespočívá pouze v opravách rozbitých, nebo jen z části funkčních počítačů, ale i v případě kdy stačí počítač nastavit a přizpůsobit tak pro danou osobu.

IT podpora (nastavení #1)IT podpora (nastavení #2)

Pokud tedy potřebujete pomoc s nějakým aktuálním problémem, nebo si přejete využívat mých služeb dlouhodobě, tak mě prosím kontaktujte pomocí kteréhokoliv spojení
na stránce Kontakt.

 
 
 
Všechna práva vyhrazena © J-works 2024
08.09.2010